Publicaties
Foto's Historische documenten
Amsterdam Provincie Gelderland
Geur

Geuronderzoek Bijzondere Regelingen NeR.

De NeR is in 1992 tot stand gekomen binnen een samenwerkingsverband van overheden en bedrijfsleven. Na een evaluatie van de toepassing van de richtlijn is de opzet en de vorm van de NeR in 2000 vernieuwd. Op 1 januari 2016 is de NeR ingetrokken. Het normatieve deel is opgenomen in het Activiteitenbesluit. Het informatieve deel is opgenomen in het Informatiedocument Industriële Emissies (IdIE).
De NeR bevatte twee paragrafen (2.9 en 3.6) met daarin het algemene toetsings- en beoordelingskader voor industriële geur.

De NeR bevatte voor een aantal bedrijfstakken/branches een zogenaamde Bijzondere Regeling. Deze regelingen waren opgenomen in paragraaf 3.3. In een aantal van deze Bijzondere Regelingen waren voor de betreffende branches geuremissie beperkende maatregelen opgenomen en — voor de gevallen waarbij de relatie tussen hinder en concentratie bekend is — ook de hinderniveaus. Op basis hiervan kon de vergunningverlener de maximale immissiegrenswaarde bepalen en een keuze maken uit mogelijke maatregelen.

De geuremissie beperkende maatregelen en de hinderniveaus werden vastgesteld op basis van een bedrijfstak onderzoek. Een aantal van deze onderzoeksrapporten zijn nog in mijn bezit. Hiervan is een deel op deze website geplaatst mede omdat deze stukken wellicht van belang kunnen zijn en niet elders op een website zijn gepubliceerd. Op grond van artikel 2.8a van het Activiteitenbesluit voor geurvoorschriften in een omgevingsvergunning een overgangstermijn geldt tot 1 januari 2021. In deze periode is het mogelijk van belang om de onderbouwing van de maatregelen en de hinderniveaus bij bepaalde bedrijfstakken nog na te kunnen gaan,

Bijzondere Regeling A2 Groenvoederdrogerijen
Onderzoek naar de bestrijding van de geuremissies bij groenvoerdrogerijen, (voorstudie), TNO-rapport, maart 1994

Onderzoek naar de bestrijding van de geuremissies bij groenvoerdrogerijen, TNO-rapport, maart 1995

Onderzoek naar de bestrijding van de geuremissies bij groenvoerdrogerijen, TNO-rapport, maart 1995 (blz. 13 t/m 22)

Bijzondere Regeling B4 Beschuit- en banketbakkerijen
Onderzoek naar de geuremissie bij de bereiding van banket, beschuit e.d. Hoofdrapport, TNO 1991

Onderzoek naar de geuremissie bij de bereiding van banket, beschuit e.d. Hoofdrapport, TNO 1991, Bijlagen

Onderzoek naar de geuremissie bij de bereiding van banket, beschuit e.d. Hoofdrapport, TNO 1991, errata

Onderzoek naar de geurimmissiesituatie en het effect van lozingspuntverhoging, TNO 1993

Bijzondere Regeling B7 Koffiebranderijen
Onderzoek naar de geuremissie en de mogelijkheden van vermindering hiervan bij koffiebranderijen, fase 2, TNO 1996

Bijzondere Regeling B10 Bierbrouwerijen
Bedrijfstakonderzoek geurproblematiek brouwindustrie, beschrijving van een modelbrouwerij, W+B 1993

Bedrijfstakonderzoek geurproblematiek brouwindustrie, eindrapport, W+B 1995

Onderzoek geurkwaliteit brouwerijgeur, TNO 1998

Bijzondere Regeling G3 Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op RWZI’s, Onderzoeksresultaten, STOWA, 1994-04

Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op RWZI’s, Handleiding voor het vaststellen van de geuremissies bij rwzi’s, STOWA, 1994-05

Geuremissiekentallen van voorbezinktanks, STOWA, 1995-W-01

Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op RWZI’s, Handleiding voor het vaststellen van de geuremissies bij rwzi’s tweede editie, STOWA, 1996-02

 

Voor bovenstaande bestanden heeft u Adobe Reader nodig, te downloaden door op onderstaand icoon te klikken