Publicaties
Foto's Historische documenten
Amsterdam Provincie Gelderland
Gerechtelijk deskundige


Zelfstandig gerechtelijk deskundige Omgevingsrecht
Cor Coenrady staat als zelfstandig gerechtelijk deskundige ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) met als vakgebied Chemische Technologie (zie bijgaande link naar deze website). Hij is geregistreerd onder nummer D0093 .
Cor Coenrady heeft de Specialisatie Opleiding Gerechtelijke Deskundige in civiele- en bestuursrechtzaken afgerond in 2013.

Helmond
Helmond

De hoofdtaak van een gerechtelijk deskundige is het uitbrengen van deskundigenberichten aan de (bestuurs)rechters in Nederland over de technische aspecten van geschillen in het omgevingsrecht tegen de achtergrond van het daarvoor geldende juridische kader. Het gaat daarbij vooral om zaken in de sfeer van milieu of ruimtelijke ordening .

De opdrachtgevers voor een gerechtelijk deskundige zijn de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de 11 lokale Rechtbanken, afdeling bestuursrecht.

Een aantal uitspraken van de bestuursrechter waarbij ik als gerechtelijk deskundige betrokken was:
Afvalverbrandingsinstallatie, prov. Groningen: ECLI:NL:RVS:2008:BD8915
Varkenshouderij, prov. Noord-Brabant: ECLI:NL:RVS:2010:BM6480
Chemisch bedrijf, Rijnmond: ECLI:NL:RVS:2013:BZ4974
Chemisch bedrijf, Dordrecht ECLI:NL:RBDHA:2018:7464
Mestdrogerij, prov. Noord-Brabant ECLI:NL:RBOBR:2019:1896
Stookinstallatie houtpellets, prov. Noord-Brabant: ECLI:NL:RBOBR:2019:904