Publicaties
Foto's Historische documenten
Amsterdam Provincie Gelderland
Dioxinen

Als aanvulling op het huidige digitale archief van het RIVM zijn hieronder nog diverse scans van kopieën van rapporten over het onderwerp dioxinen te downloaden.
RIVM rapport 639102016 "Dioxinen en planaire PCB's in voeding: Gehalten in duplicaat 24-uurs voedingen", november 1995 (12.437 kB)
RIVM rapport 730501010 "Inventarisatie van processen waarbij dioxines kunnen ontstaan", Achtergrondgegevens bij dit rapport, januari 1991 (228 kB)*)
RIVM rapport 730501016 "Evaluatie van de dioxine-emissies van de afvalverbrandingsinstallatie AVI-Den Haag" (3.515 kB)
RIVM rapport 730501031 "Evaluatie van de dioxine-emissie van de afvalverbrandingsinstallatie in Duiven" april 1991, (12.126 kB)
RIVM rapport 730501036 "Verspreiding en depositie van dioxinen in Nederland", juni 1993 (39.289 kB)
RIVM rapport 730501037 "Monitoring van dioxinen in koemelk in risicogebieden", Deelrapport V, oktober 1991 (9.885 kB)
RIVM rapport 730501048 "Gehalten van dioxinen in boerenkool", augustus 1993 (833 kB)
RIVM rapport 738473006 "Onderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties", Eindrapport, juni 1989 (3.425 kB)
RIVM rapport 738473006 "Onderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties", Bijlage, juni 1989 (2.722 kB)
RIVM rapport 738473010 "Samenvatting en conclusies van het eindrapport Onderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties", juni 1989 (21.267 kB)
RIVM rapport 748704026 "Dioxinen in koemelk afkomstig van melkveehouderijen in de nabijheid van negen afvalverbrandingsinstallaties in Nederland", augustus 1989, (22.848 kB)
RIVM rapport 748704029 "Dioxinen in koemelk afkomstig van melkveebedrijven in de omgeving van kabelbranderijen te Culemborg", 20 december 1989, (13.973 kB)
RIVM rapport 748704031 "Dioxinen in koemelk afkomstig van melkveebedrijven in de nabijheid van een afvalverbrandingsinstallatie in Duiven", 20 december 1989, (8.702 kB)
RIVM rapport 748762001 "Dioxinen en dibenzofuranen in koemelk afkomstig van melkveehouderijen in het Rijnmondgebied en enkele andere locaties in Nederland", 14 juli 1989, (28.088 kB)
RIVM rapport 770501005 "Gehalten van dioxinen in schapenvet" april 1993 (686 kB)
RIVM rapport 770501006 "Blootstelling van volwassen Turken in Nederland aan dioxine en aanverwante verbindingen in de voeding", mei 1993, (10.358 kB)
RIVM rapport 770501019 "Onderzoek naar het voorkomen van dioxinen in de Nederlandse atmosfeer. Deel V: Samenvatting, evaluatie en conclusies van een surveillance-onderzoek" (14.186 kB)

*) Rapport is mogelijk nog vertrouwelijk. Alleen de inleiding van de achtergrondgegevens wordt door mij gepubliceerd. Het volledige rapport is wel in mijn bezit.

 

Voor bovenstaande bestanden heeft u Adobe Reader nodig, te downloaden door op onderstaand icoon te klikken